ANWB Retail Online

  • Client: ANWB

  • Categories : Advisering / Marketing / Project Management

Functioneel Management Digital

Project omschrijving
Uitwerken van de strategie ten behoeve van informatievoorziening binnen ‘ANWB Retail Online’. Het resultaat van de uitwerking dient te leiden tot de organisatie van het Functioneel Beheer Online - voor de business-lines, E-Commerce, E-Service en E-Content - in termen van structuur, staff, competenties, rollen/functies en verantwoordelijkheden.
Mede het inrichten van een ‘Online Project Office’ waar de intake en beheer van projecten binnen ANWB Retail Online worden gestart en beheert.
Project resultaten
  • Raamwerk integreren van IT-functie binnen ANWB Online
  • Werkbare structuur voor efficiënter beheer/uitvoer projecten
  • Raamwerk uitrollen voor Functioneel Management E-Content (Pilot)
  • Daadwerkelijke inrichting/embedding binnen ANWB Retail Online van ‘Online Project Office’ (E-Service/UX, E-Content en E-Commerce)
Project details
Rol: Management Consultant / Project Manager