Nederlandse outdoormarkt goed voor € 300 miljoen in 2012

In State of the Trade, het continu-marktonderzoek van de European Outdoor Group dat drie jaar geleden van start ging, wordt gesproken van een groei van de Europese outdoormarkt met 1% in 2012.

Europese markt in 2012 € 10 miljard

Aan het onderzoek nemen momenteel zo’n 70 outdoorleveranciers met ongeveer 100 merken deel. De uitkomsten van het continu-onderzoek zijn gebaseerd op de omzet van deze bedrijven, voor zover het leveringen aan de outdoor- en sport winkels in Europa betreft. De EOG gaat uit van een omvang van de totale Europese outdoormarkt in 2012 van ongeveer € 10 miljard en spreekt van een conservatief cijfer. Uit de rapportage over 2012 blijkt verder dat de Nederlandse outdoormarkt zo’n 3% van de totale bestedingen in de 22 bij het onderzoek betrokken Europese landen voor haar rekening neemt, goed voor circa € 300 miljoen.

MARKTAANDEEL-PER-PRODUCTCATEGORIE

MARKTAANDEEL PER PRODUCTCATEGORIE

Kleding met 53% grootste categorie

Verreweg het grootste aandeel van de Europese outdoormarkt komt voor rekening van Duitsland, namelijk 26%, gevolgd door Groot-Brittannië en Ierland met 13% en Frankrijk met 12%. Volgens de EOG is de marktomvang van de Belgische en Luxemburgse outdoormarkt 1%, ofwel € 100 miljoen. Met 53% neemt de categorie kleding in waarde verreweg het grootste deel van de besteding in beslag. De categorie schoenen is goed voor 26%, rugzakken voor 6% en tenten voor 3%. De ontwikkeling per categorie varieert van +3% tot -4%. Het volledige rapport met meer gedetailleerde cijfers is uitsluitend beschikbaar voor de deelnemers aan het continu-onderzoek.

Bron: Sport Partner

 

jan, 24, 2014

0